صفحه اصلی / بازنشستگان

بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان صنعت نفت

خبرنگار: محمد جمشیدیان مستمری و مقرری کارمندان بازنشسته و بازماندگان صنعت نفت برای امسال ۱۸ درصد افزایش یافت. بر اساس مصوبه هیات امنا صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، مستمری و مقرری پایان سال ۱۳۹۷ کارمندان بازنشسته، ...

ادامه متن »