اوپک پلاس در هفته جاری سیگنال روشنی به بازار نفت خواهد داد؟

اوپک پلاس در هفته جاری سیگنال روشنی به بازار نفت خواهد داد؟

ایسنا نوشت: برای معامله گران نفت بزرگترین سوال در بازار این است که اوپک و متحدانش در ادامه سال میلادی جاری با چه سرعتی تولیدشان را احیا خواهند کرد و ممکن است در نشست هفته جاری وزیران این گروه به نشانه هایی برسند. نمایندگان اوپک پلاس اظهار کردند: وزیران این گروه در نشست سه شنبه