ظرفیت دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای عمومی افزایش می‌یابد

ظرفیت دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای عمومی افزایش می‌یابد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ظرفیت دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. حمید قاسمی ده‌چشمه معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران  از آمادگی کارگاه‌های مجاز و کارخانه‌های تبدیل خودروهای بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز برای افزایش ظرفیت دوگانه‌سوز کردن خودروها خبر داد و گفت: