زمزمه آغاز واردات بنزین از یک کشور همسایه !

زمزمه آغاز واردات بنزین از یک کشور همسایه !

تسنیم نوشت :جمع‌بندی آمار رسمی در دسترس و آمار غیررسمی و شنیده‌ها، حکایت از وقوع یک نابسامانی بنزینی دارد که منجر به واردات زودتر از تصور بنزین برای مدیریت عرضه و تقاضا خواهد شد؛ زمزمه‌هایی نیز از آغاز واردات بنزین از یک کشور همسایه به‌گوش می‌رسد. جمع‌بندی آمار رسمی در دسترس و آمار غیررسمی و