" rel="shortcut icon">
فروش پمپ بنزین تا ۲۰۰ میلیارد تومان!

فروش پمپ بنزین تا ۲۰۰ میلیارد تومان!

بعد از جنجال فروش کارت سوخت حال شاید بد نیست بدانید که قیمت جایگاه‌های سوخت چقدر است. به گزارش نفتی نیوز، اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف فروش پمپ بنزین مواجه می‌شوید. به عنوان مثال یک جایگاه سوخت در تهران با ۱۰۰۰ متر زمین به قیمت ۲۲۰ میلیارد تومان آگهی شده است.